Wie zijn wij?


De School voor Ouders is opgericht door Frances Voet. Zij heeft verschillende leiderschapsprogramma's voor grote bedrijven ontworpen. Voor het Bettery instituut was zij opleider, ontwikkelaar en trainer voor verandertrajecten in zorg en welzijn. Voor het UMC Amsterdam ontwikkelde zij samen de workshop voor mentorschap en intervisie. Op het UMC Utrecht was zij jaren docent communicatie. De eerste 10 jaar van haar werkende leven werkte zij met jongeren en hun ouders als kinderfysiotherapeut. Ook daar heeft zij innovatieve programma's ontwikkeld.  Zij geniet van het werken met groepen en is kundig en ervaren op het gebied van (persoonlijk) leiderschap en ouderschap. Zij gelooft dat de meeste antwoorden in de mens zelf zitten en is graag getuige van het denkproces van de ander. 

Naast Frances staat een groot team van deskundigen, zij werken graag samen, ervaren plezier in hun vak en innoveren continu. Zij hebben een gedeelde liefde voor kinderen en hun ouders. Zij geloven in het gemeenschappelijke belang voor dit thema: kinderen zijn de toekomst. Gezond ouderschap is daarvoor een randvoorwaarde. In de huidige maatschappij kun je dat niet alleen. Daarvoor heb je steun nodig van je familie, buren, vrienden, collega’s, werkgevers en zeker ook de overheid. Daarom stellen wij dat opvoeden ‘Het nieuwe Samen’ is.

Heddeke Snoek, kinder- en jeugdpsychiater, is als ‘rechterhand’ van Frances, intensief betrokken bij de doorontwikkeling van de School voor Ouders. Vanuit haar eigen ervaring als werkende ouder maar ook in haar werk in de jeugdhulpverlening is zij dagelijks bezig met de vraag ‘hoe kan iedereen zo goed mogelijk invulling geven aan zijn/haar persoonlijk leven?’

Hester Koning, werkt als  ( team) coach en als psychiatrisch verpleegkundige . Hester en Frances werken al meer dan 20 jaar samen. Zij ontwikkelden  verschillende trainingen en trajecten. Trajecten gericht op ontwikkeling van kinderen en jongeren, later op het gebied van attitude, bejegening en samenwerking van professionals in de zorg.  Hester is kundig op het gebied van persoonlijke- en teamontwikkeling en samenwerking. Ze en heeft een bijzondere interesse voor de mensen die kwetsbaar zijn in onze samenleving en houdt ervan om passende hulp of zorg te kunnen aanreiken.  Zij zet haar expertise op het gebied van ouderschap en in het bijzonder over co-ouderschap in.  

Selene Frederiks, Naast vriendin, ook sparringpartner. Werkzaam in het basisonderwijs als leerkracht en intern begeleider. Daarnaast een eigen praktijk als remedial teacher en kindercoach.

Goos Berger, Psycholoog op de jeugdafdeling van Revalidatiecentrum De Hoogstraat, heeft 20 jaar ervaring met het werken met ouders van kinderen met onbegrepen klachten. Hij zet zich graag in voor de School voor Ouders.

Marrit Nieuwenhuizen, verzorgt onze planning en support en staat klaar voor de ouders, teamleden en organisaties. Vriendelijkheid en gastvrijheid is in elke samenwerking belangrijk voor haar. 

Mathijs Kalmeijer, mentor, is een ervaren begeleider van persoonlijke ontwikkeling. Zowel in individuele setting als in groepen, zoals intervisie. Wordt blij als het lukt ruimte te maken om echt te delen wat ons bezig houdt om van daaruit de beweging te maken van hoofd (angst en controle) naar hart (liefde en kracht). Begaan met en ondersteunend aan de doelstellingen en inhoudelijke ontwikkeling van de School voor Ouders.

Elise Brandwijk, werkzaam als verloskundige en daarmee dagelijks betrokken bij het prille begin van ouderschap. Daarbij is ze ervaringsdeskundige op het gebied van éénouderschap en de combinatie werk/gezin.

Alles is in co-creatie ontwikkeld

Wij hebben met plezier meer dan 100 interviews gehouden met vaders, moeders, kinderen, collega’s, leiders, goeroe’s, experts, mannen en vrouwen met en zonder kinderen, om zo, naast de literatuur studie, te komen tot de 8 ankerpunten. En daarnaast zijn Pjotr, Philip, Pascale, Pons en Petri en Arnoud belangrijke inspiratiebronnen.